O nas

Od marca 2011 roku bierzemy aktywny udział w tworzeniu przyjaznych warunków rozwoju społecznego i integracji mieszkańców gminy Różan. Kultywowanie tradycji, pielęgnowanie polskości,  propagowanie i wspieranie działań prowadzonych na rzecz udziału kobiet w życiu publicznym i w polityce, umożliwianie rozwoju osobistego członkiń stowarzyszenia poprzez kursy i szkolenia, podejmowanie działań na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego,  to cele naszej organizacji. Swoją misję realizujemy poprzez zaangażowanie swoich członków. Organizujemy festyny, pikniki w Załuziu, przeglądy piosenki, występy i koncerty w GOUK- u w Różanie. Realizujemy szereg projektów na rzecz dzieci i młodzieży np; Projekty kwitną w Różanie, Lato w mojej wsi, Wakacyjna edukacja, Letnie animacje czy Rock and roll szansą dla młodych. Jesteśmy dumni z pracy z dziećmi i młodzieżą, zaczynamy rozumieć potrzeby młodych,  staramy się badać opinie wśród młodzieży. Rozwój zainteresowań, zwiększenie umiejętności pracy w grupie, wiary we własne możliwości i pobudzenie do aktywności to nasza misja.

Tworzymy grupę śpiewaczą, instruktorów zapewnia nam Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Różanie, śpiewamy pieśni patriotyczne, ludowe, regionalne i biesiadne. Bierzemy udział w konkursach i prezentacjach kulinarnych, organizujemy warsztaty kuchni staropolskiej.

W ramach celów stowarzyszenia stawiamy na rozwój osobisty członków, chcemy zorganizować cykl szkoleń z psychologiem z zakresu asertywności. Pragniemy zaprosić do wpłat darowizn na ten cel. Jednocześnie informujemy, że w przypadku  udzielenia wsparcia finansowego z przeznaczeniem na cele działań statutowych, kwotę przekazaną można odliczyć od podatku w rozliczeniu rocznym jako darowiznę.

Za każdą formę wsparcia stowarzyszenie będzie wdzięczne. Darowizny prosimy wpłacać na konto stowarzyszenia: 91 8925 0006 0000 1124 2000 0010 z dopiskiem – darowizna na cele statutowe.