Historia szkoły

Aby w naszej „małej ojczyźnie” żyło się dobrze, musimy my jako mieszkańcy mieć współudział w partycypacji społecznej. Chcemy zaangażować całą społeczność w bardzo ważne przedsięwzięcie. Jesteśmy 15 osobową grupą mieszkańców Załuzia, która chciałaby odtworzyć historię szkoły w naszej miejscowości. Z opowiadań najstarszych mieszkańców wynika, że to szkoła przedwojenna, wiemy że od 1926 r do szkoły uczęszczali uczniowie (nasi pradziadkowie i dziadkowie). Podczas wojny budynek nie został zniszczony i służył jako schronienie dla mieszkańców. W obecnej chwili została podjęta decyzja o zamknięciu szkoły z powodu braku uczniów. W ramach projektu zorganizujemy wieczornicę, na którą zaprosimy najstarszych mieszkańców, aby swoimi wspomnieniami przenieśli nas w dawne czasy szkolne. Informacje i materiały będziemy zbierać poprzez odszukiwanie i angażowanie osób, które kiedyś chodziły do naszej szkoły (Zawady, Ponikiew, Rzewnie, Chrzanowo), a mieszkają w innych miejscowościach całej Polski. Przeprowadzimy wywiad z dyrektorem szkoły w Różanie, który pracuje na stanowisku od 20 lat. Poszukamy zapisów w kronice szkolnej (Filialna Szkoła Podstawowa w Załuziu podlega pod Publiczną Szkołę Podstawową w Różanie). Zaprosimy na wieczornice Pana Dariusza Budelewskiego, który w 2013 r uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych i wydał książkę Powiat Maków Mazowiecki w Latach Drugiej Rzeczypospolitej – Życie polityczne, społeczno-gospodarcze, szkolnictwo i kultura.  Aby upamiętnić przyszłym pokoleniom teraźniejszość będziemy fotografować przebieg całego projektu, szkołę i zachodzące w niej zmiany, ludzi z którymi przeprowadzone będą wywiady aby wszystko było zamieszczone w Kronice Szkoły w Załuziu. Wolontariusze będą odwiedzać starszych mieszkańców, od których pozyskają wiedzę oraz stare zdjęcia szkolne. Zdjęcia poddamy obróbce, zrobimy wystawę oraz kronikę upamiętniającą nasze działania dla przyszłych pokoleń. Na zakończenie projektu zorganizujemy piknik integracyjny połączony z wystawą fotografii. Uważamy, że nasz pomysł jest nietypowy i oryginalny, ponieważ nigdy wcześniej nikt nie interesował się jej historią. Do projektu zaangażujemy całą społeczność, starszych do wspomnień z lat dzieciństwa, młodzież do pomocy komputerowej oraz najmłodszych, do poznania historii naszej szkoły i miejscowości. Nowi mieszkańcy nawiążą miedzy sobą znajomości. Pomysł nasz mieści się w katalogu sfer pożytku publicznego jako działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.