HEJ! PASTERZE!

Fot.GOUK

« z 2 »

Koncert patriotyczny

Fot.GOUK
« z 2 »

Koncert bożonarodzeniowy

Fot. B.Okrągliński
« z 3 »

Uniwersytet Ludowy

 

Różański Uniwersytet Ludowy


Założeniem Różańskiego Uniwersytetu Ludowego jest zwiększenie kompetencji  obywatelskich i społecznych, rozbudzanie świadomości kulturowej i historycznej 40 osób z gminy Różan w wieku 50 +. To projekt realizowany przez Stowarzyszenie Aktywnych Pań w Załuziu trwający od 01. 06.2018r. do 31.05.2019r.

Odwołując się do idei uniwersytetów ludowych zapoczątkowanej w XIX wieku przez Mikołaja Fryderyka Seweryna Grundtviga, projekt zakłada propagowanie wiedzy o kraju i regionie, edukację środowiskową oraz animację spłeczno-kulturalną środowiska lokalnego.  Na różańskim uniwersytecie funkcjonuje 5 wydziałów: muzyczny, teatralny, plastyczny, kulinarny, a od 01.01.2019 zacznie  funkcjonować wydział komputerowy. Obecnie wydział muzyczny i teatralny jest na etapie przygotowań spektaklu z okazji 11 listopada. Wydział plastyczny prowadzi zajęcia zdobienia zdjęć metodą scrapbookingu oraz dekupaż. Wydział kulinarny prezentuje staropolskie potrawy takie jak: chleb na zakwasie, smarucha, kulebiaki, pierogi, kiszenie kapusty ogórków czy buraków. Odbyła się wycieczka do Warszawy na spektakl „Ożenek” w teatrze 6 Piętro. W listopadzie odbędzie się następna oraz spacer historyczny do lokalnych miejsc pamięci narodowej. Seniorzy z Dziennego Domu Senior + i nie tylko (łącznie 40 osób)uczestniczą w zajęciach bardzo chętnie, mile spędzają czas a przy tym zwiększają umiejętności wokalne, aktorskie, recytatorskie, rękodzielnicze oraz angażują się w życie publiczne.

Projekt dofinansowany ze środków  Narodowego Instytutu Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich-Konkurs FIO 2018.

Witaj majowa jutrzenko

« z 2 »

W zdrowym ciele zdrowy senior

W dniu 23 września br. na placu integracyjnym w Załuziu odbyło się uroczyste podsumowanie i omówienie realizacji projektu – W zdrowym ciele zdrowy senior.. Uczestnicy miło spędzili sobotnie popołudnie. Realizacja projektu W zdrowym ciele – zdrowy senior przebiegała w partnerstwie z Gminnym Ośrodkiem Upowszechniania Kultury w Różanie przy wsparciu stowarzyszenia Aktywnych Pań Załuziu. Projekt finansowany był ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Mazowsze Lokalnie, realizowanego przez Fundację Fundusz Współpracy, Stowarzyszenie BORIS oraz Stowarzyszenie Europa i My.

Czytaj dalej

Poznajmy nasze korzenie

  W dniu 30 września br. r. na placu integracyjnym w Załuziu odbyło się uroczyste zakończenie projektu – Poznajmy nasze korzenie, który realizowany był w ramach programu FIO Mazowsze Lokalnie.
Organizatorem była nieformalna grupa mieszkańców przy pomocy Stowarzyszenia Aktywnych Pań w Załuziu. Dzięki zaangażowaniu społeczności i zaproszonych byłych uczniów powstała fotoksiążka – Kronika Szkoły w Załuziu oraz wystawa zdjęć, którą można obejrzeć w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Różanie. Według dokumentów z 1920 r. Departament Leśnictwa w Ministerstwie Rolnictwa i Dóbr Państwowych przekazał pod szkolnictwo 4 morgi gruntu. Powstała wtedy 2-oddziałowa szkoła. Pierwszym jej kierownikiem był Władysław Wawrzyniak.
Projekt – Poznajmy nasze korzenie realizowany był od 15 maja do 30 września. Obrazuje jak wiele można osiągnąć wykazując odrobinę inicjatywy. Ważna jest nasza historia. Najpierw trzeba ją poznać, by potem szanować, aby człowiek wiedział, kim jest. By nie zagubił się w tym pędzącym świecie. Jak mówią, tak robią – mieszkańcy Załuzia.

Info.swierszcz.gouk.pl

Czytaj dalej

Historia szkoły

Aby w naszej „małej ojczyźnie” żyło się dobrze, musimy my jako mieszkańcy mieć współudział w partycypacji społecznej. Chcemy zaangażować całą społeczność w bardzo ważne przedsięwzięcie. Jesteśmy 15 osobową grupą mieszkańców Załuzia, która chciałaby odtworzyć historię szkoły w naszej miejscowości. Z opowiadań najstarszych mieszkańców wynika, że to szkoła przedwojenna, wiemy że od 1926 r do szkoły uczęszczali uczniowie (nasi pradziadkowie i dziadkowie). Podczas wojny budynek nie został zniszczony i służył jako schronienie dla mieszkańców. W obecnej chwili została podjęta decyzja o zamknięciu szkoły z powodu braku uczniów. W ramach projektu zorganizujemy wieczornicę, na którą zaprosimy najstarszych mieszkańców, aby swoimi wspomnieniami przenieśli nas w dawne czasy szkolne. Informacje i materiały będziemy zbierać poprzez odszukiwanie i angażowanie osób, które kiedyś chodziły do naszej szkoły (Zawady, Ponikiew, Rzewnie, Chrzanowo), a mieszkają w innych miejscowościach całej Polski. Przeprowadzimy wywiad z dyrektorem szkoły w Różanie, który pracuje na stanowisku od 20 lat. Poszukamy zapisów w kronice szkolnej (Filialna Szkoła Podstawowa w Załuziu podlega pod Publiczną Szkołę Podstawową w Różanie). Zaprosimy na wieczornice Pana Dariusza Budelewskiego, który w 2013 r uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych i wydał książkę Powiat Maków Mazowiecki w Latach Drugiej Rzeczypospolitej – Życie polityczne, społeczno-gospodarcze, szkolnictwo i kultura.  Aby upamiętnić przyszłym pokoleniom teraźniejszość będziemy fotografować przebieg całego projektu, szkołę i zachodzące w niej zmiany, ludzi z którymi przeprowadzone będą wywiady aby wszystko było zamieszczone w Kronice Szkoły w Załuziu. Wolontariusze będą odwiedzać starszych mieszkańców, od których pozyskają wiedzę oraz stare zdjęcia szkolne. Zdjęcia poddamy obróbce, zrobimy wystawę oraz kronikę upamiętniającą nasze działania dla przyszłych pokoleń. Na zakończenie projektu zorganizujemy piknik integracyjny połączony z wystawą fotografii. Uważamy, że nasz pomysł jest nietypowy i oryginalny, ponieważ nigdy wcześniej nikt nie interesował się jej historią. Do projektu zaangażujemy całą społeczność, starszych do wspomnień z lat dzieciństwa, młodzież do pomocy komputerowej oraz najmłodszych, do poznania historii naszej szkoły i miejscowości. Nowi mieszkańcy nawiążą miedzy sobą znajomości. Pomysł nasz mieści się w katalogu sfer pożytku publicznego jako działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.